Bülten

5 Ocak 2008 tarihinde 26747 sayılı resmi gazetede yayımlanan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince; Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları